Nhà cửa tôi không có, không biết làm gì khác để cải thiện thu nhập. Tôi thực sự sắp gục ngã rồi, thương vợ con vô cùng.