Mỗi năm, bước sang tháng 5, Sài Gòn cũng bước vào một “mùa” rất riêng, rất đặc biệt, riêng chỉ có ở Sài Gòn, đó là mùa của những cánh hoa sao.