Các nhà khoa học Mỹ đã đặt ra câu hỏi: khi nào thì một cặp vợ chồng có được sự hiểu biết và hạnh phúc trọn vẹn nhất?