Những loại trái dại mộc mạc, gần gũi sau đây đã 'bền vững' gắn liền với tuổi thơ bao thế hệ, khiến bất kì người con xa quê nào cũng cảm thấy 'nghẹn ngào' khi nhớ đến.