Từ thời điểm chúng ta sinh ra, chúng ta đã được dạy cần phải luôn cố gắng để có được nhiều hơn, tốt hơn và hoàn hảo hơn nữa. Nhưng đôi khi điều đó không phải tất cả.