Nếu một ngày nhận ra, dù bạn có biến mất thì thế giới của người ấy cũng không có gì thay đổi, thì đã đến lúc bạn nên tự rút lui để thôi làm khổ trái tim mình.