Cuộc sống là một chuỗi những điều điều ngược ngạo, và tình yêu cũng vậy. Có thể những điều ngược ngạo ấy đôi khi khiến bạn khó hiểu, khó chịu vì “không biết đâu mà lần”, thế nhưng nếu tinh ý thì bạn sẽ nhận ra một điều rằng: không có gì là khó hiểu nếu như chúng ta chịu khó quan sát và nhẫn nại.