Người phụ nữ hay tin lời mật ngọt thường dễ gặp phải đàn ông tồi. Bởi đàn ông tốt thường không khéo miệng, kẻ không ra gì lại biết nói lời hay.