Những ngày trời mưa, anh vội vàng bước ra đường mà quên mang theo ô, cô ấy đã lặng lẽ đem ô tới và để cạnh bàn làm việc của anh.