Có khi nghĩ về điều ấy, em thấy nó nhẹ bẫng, tất yếu. Lại có khi chợt nhiên thấy khó thở, không thể chấp nhận, chỉ muốn xé toang khung cảnh ấy nếu nó có thật…