Sau một loạt chuyện tình thất bại, thật khó để không hoài nghi về tình yêu.