Thay vì dùng biện pháp nhanh là can thiệp dao kéo để sở hữu thân hình mong muốn, Nguyễn Thị Loan lại chuộng cách làm đẹp tự nhiên nhờ luyện tập và giữ tinh thần luôn lạc quan, yêu đời!