Những quán ăn này dường như là một địa chỉ vô cùng quen thuộc đối với dân sành ăn ở Hà Nội mà chỉ cần nhắc đến là sẽ nhớ ngay.