Cảm giác thật lạ lùng khi bạn nhận ra và chấp nhận kết thúc của mình ở tuổi 26, nó là một trong những điều mà bạn luôn muốn lảng tránh. Mỗi ngày trôi qua và bạn vẫn nghĩ ngày mới sẽ lại đến, cho đến khi bất hạnh ập tới.